Zalecenia

WARUNKI BEZPIECZNEGO
TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU

Transport

Płyty EUROXPS 35 należy przewozić w ekologicznie czystych pojazdach, które w tym samym momencie nie transportują materiałów, które mogą wpłynąć na stan płyt (tj. rozpuszczalniki, paliwa, farby oraz materiały niebezpieczne, które mogą poruszać się w trakcie transportu). Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz pracy z otwartym ogniem w części ładunkowej zawierającej płyty XPS.

Składowanie

Płyty EUROXPS 35 należy składować w pomieszczeniach wentylowanych (w których nie znajdują się materiały łatwopalne oraz lotne), najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni i struktury płyt, która może następować pod wpływem intensywnego działania promieni słonecznych. W związku z tym w przypadku konieczności długiego przechowywania produktu na wolnym powietrzu, należy zabezpieczyć go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Płyty XPS jak wszystkie produkty z polistyrenu, podczas bezpośredniego kontaktu ze źródłem ciepła o temperaturze powyżej 75oC mogą ulec degradacji, co może skutkować zniekształceniem lub ich stopieniem.

Płyty XPS, jak wszystkie produkty z polistyrenu są łatwopalne, w związku z tym na każdym etapie składowania, transportu, montażu i użytkowania, należy bezwzględnie unikać kontaktu z otwartym ogniem lub innymi źródłami ciepła.

Montaż